• laci@kaveslaci.hu

Felhasználási feltételek

Érvényes: 2019.09.01-től visszavonásig

 

Fogalmi meghatározások

kaveslaci.hu: az X-presso Coffee Kft. (Tartalom Szolgáltatója/Honlap tulajdonosa) által üzemeltetett webes kommunikációs csatorna, a továbbiakban Weboldal vagy Honlap.

Tartalom: a Weboldalon található valamennyi szöveges, grafikai illetve mozgóképes anyag, beleértve a domain neveket, védjegyeket és más hasonló szellemi alkotásokat. A Tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!

Felhasználó: mindenki, aki a Honlapot felkeresi és ténylegesen használja, legyen az természetes- vagy jogi személy, esetleg jogi személyiség nélküli szervezet.

Jelen Weboldal használatával automatikusan elfogadod az alábbi feltételeket:

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Honlapon publikált, továbbá a hírlevelekben közzétett Tartalmakhoz fűződő jogok jogosultja az X-presso Coffee Kft. Ezen Tartalmak teljes egésze vagy akár csak egyes részletei egyaránt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt állnak, így felhasználásuk kizárólag a Tartalom Szolgáltatójától kapott, szigorúan erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedély meglétével valósulhat meg. Ez alól kivételt képez a személyes (magáncélú, vagyis nem üzletszerű) használat valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő esetei.

Védjegyek

A Weboldalon megjelenő bármely logó, kereskedelmi jel vagy jegy szabad használatára a Felhasználó sem licencet, sem pedig bármiféle jogot vagy engedélyt nem szerez. A Honlapon található szlogenek, védjegyek és egyéb tartalmi elemek jelen szabályzattól eltérő, jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos és jogkövetkezményekkel jár.

Hozzájárulás a Tartalom Szolgáltatójától

A Honlap tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó:

  • a Weboldalon böngésszen
  • a Honlapról Tartalmi elemeket mentsen le/nyomtasson ki, melyeket

kizárólag saját felhasználási céllal tehet meg

Amennyiben a sokszorosítás terjesztési szándékkal történik, a Tartalom Szolgáltatójának egyértelmű írásbeli hozzájárulása szükséges! Terjesztésnek minősül a Honlapon található Tartalom másolt részének/részeinek adatbázisban való tárolása, letölthetővé tétele, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Felhasználónak lehetősége van a Weboldalon megjelenő információk, értesülések írásban történő átvételére. Ezt kizárólag egy az egyben, módosítás nélkül teheti meg, a megfelelő hivatkozás és link feltüntetésével.

A Weboldalon, valamint a Honlap tulajdonosa által kiküldött hírlevelekben található Tartalom saját célra felhasználható, amennyiben a forrás az alábbi módon megjelölésre kerül (cégnév kattintható domainnel): X-presso Coffee Kft. https://kaveslaci.hu/

Felhasználási díj megfizetésének kötelezettsége

Abban az esetben, ha a Honlap egy részét vagy teljes egészét képező Tartalmat magánszemély vagy gazdálkodó szervezet bármilyen más módon fel kívánja használni, ideértve a reprodukálást, átdolgozást, terjesztést, tárolást, többszörözést, továbbá nyilvános fórumon történő előadást, az X-presso Coffee Kft. felé felhasználási díj megfizetése szükséges. Ennek mértéke megkezdett naponként és tartalmi elemenként 20 000 Ft + Áfa/felhasználási hely. A felhasználási díjról minden hónap utolsó munkanapján átutalásos számla kerül kiállításra, 8 napos fizetési határidővel.

A felhasználás szándékáról, tényéről, módjáról, időtartamáról és egyéb részleteiről a Tartalom Szolgáltatója felé előzetes írásbeli tájékoztatás megküldése szükséges. Ennek elmulasztása az érintettet (Felhasználót) egyáltalán nem mentesíti a fenti összeg megfizetése alól.

A Tartalom Szolgáltatója bármikor érvényesítheti a  felhasználási engedély visszavonásának jogát. Ha a tartalmat a Felhasználó anyagi vagy nem anyagi ellenszolgáltatás fejében kívülálló, harmadik fél számára elérhetővé teszi, az ebből származó vagyoni előnyét haladéktalanul köteles a Tartalom Szolgáltatója számára teljes egészében átengedni.

A Felek előzetes írásbeli megállapodása esetén a fentiek módosulhatnak, minden más esetben azoktól eltérni szigorúan tilos.

A Honlap tulajdonosa valamennyi, jelen Felhasználási Feltételekben

nem részletezett jogot fenntartja magának. Jelen Felhasználási Feltételek módosítására illetve kiegészítésére a Honlap tulajdonosa a jogot szintén fenntartja.

A Weboldal használatából eredő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó jogviták, követelések rendezésére a magyar jog alkalmazandó.